Kalite Politikamız

Müşteri memnuniyetini, ürün kalitesi, model çeşitliliği ve satış sonrası hizmetlerimizle sağlamak; Koleksiyonlarımız ve yeni ürünlerimizle müşteri taleplerini sürekli karşılamak; Müşterilerimize zamanında teslimat yapmak; Ürünlerimizi müşterilerimizin taleplerine uygun şekilde üretmek; Şirketimizdeki faaliyetlerin kalite yönetim sistemi şartlarına uygunluğunu sağlamak ve sürekli iyileştirmek.

Çevre Politikamız

Hammadde, su ve enerjiyi etkin şekilde kullanmak; Tüm faaliyetlerimizin ve makinelerimizin risk analizlerini yaparak, çevre, sağlık ve güvenlik üzerindeki etkilerini kontrol altına almak ve azaltmak; Çevre, sağlık ve güvenlik konularındaki yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek; Hizmet süreçlerimizde oluşan tehlikeli atıkları lisanslı kuruluşlarda bertaraf ettirmek; Çevre kirliliğini önlemek, çevreyi korumak ve çevre yönetim sistemini iyileştirmek; Tüm çalışanlarımızı çevre, sağlık ve güvenlik konularında bilinçlendirmek için eğitimler ve çeşitli faaliyetler düzenlemek; Temin ettiğimiz her türlü malzeme ve hizmetin çevre ve iş güvenliği yönetim sistemimize uyumlu olmasını sağlamak; Muhtemel acil durumları ve iş kazalarını önlemek temel ilkelerimiz arasındadır.