Aypower Generator Ziyaretçilerine Yönelik 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Gereğince Aydınlatma Metni

1. Veri Sorumlusu

Aypower Generator olarak, kişisel verilerinizin güvenliğini önemsiyor ve KVKK kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizin işlenmesiyle ilgili gerekli önlemleri almaktan sorumluyuz.

2. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Kişisel verileriniz, hizmetlerimizi sunmak, sizinle iletişim kurmak, taleplerinizi karşılamak, memnuniyetinizi artırmak ve yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla işlenecektir.

3. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz, yasal düzenlemeler gereği veya hizmetlerimizi yerine getirebilmek için işbirliği yaptığımız üçüncü kişilere aktarılabilecektir. Ancak, bu aktarımlar KVKK ve ilgili mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilecektir.

4. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, web sitemizi kullanırken veya hizmetlerimizden faydalanırken doğrudan tarafımıza ilettiğiniz bilgiler veya çerezler aracılığıyla toplanacaktır. Bu verilerin işlenme hukuki sebebi, KVKK’nın ilgili hükümleri ve açık rızanız doğrultusunda olacaktır.

5. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca, kişisel veri sahipleri olarak sizlere aşağıdaki hakları tanımaktayız:

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme hakkına sahipsiniz.

6. Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Genel İlkeler

Kişisel verileriniz, işlenmesi için toplanırken ve işlenirken aşağıdaki genel ilkeler göz önünde bulundurulacaktır:

Kanuna ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

7. Kişisel Verilerin Korunması ve Güvenliği

Kişisel verileriniz, KVKK’ya ve ilgili mevzuata uygun olarak, gerekli güvenlik önlemleri alınarak korunacak ve güvenli bir şekilde muhafaza edilecektir.

8. Aydınlatma Metni’nde Yapılan Değişiklikler

Aypower Generator, bu Aydınlatma Metni’nde dilediği zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Yapılan değişiklikler web sitesinde yayımlanarak yürürlüğe girecektir.

Veri Koruma Sorumlusu İrtibat Bilgileri:

Aypower Jeneratör Anonim Şirketi

Adres : Şerifali Mah. Tavukçuyolu Cad. 200 Dk:1 Ümraniye, İstanbul

Tel : +90 (505) 189 38 13

E-posta : [email protected]